Om...

+45 26273832

Om os

Home > About us

Baggrund

Uddannet Civilingeniør og ph.d. (Kunstig Intelligens), og har arbejdet med teknisk salg, salgsprocesser og salgstræning siden 2010. Jeg er løbende efteruddannet Applikationsspecialist (farma), projektleder, samt Business Analyst, og har anvendt mine uddannelser samtidigt med jeg har arbejdet. Jeg har erfaring inden for de fleste sektorer, og dyb indsigt i farma branchen.


Jeg brænder for at optimere salg i et større perspektiv, ved at tage udgangspunkt i hvor kundens organisation befinder sig.


Hvad jeg gør

Jeg sætter mig ind i kundens situation, og udfordrer om nødvendigt prioriteter. Jeg arbejder ud fra 3 forståelsanskuelser: Mennesker - Værktøjer - Processer, og starter dér hvor der kan skabes resultater inden for den aftalte ramme. 


Privat

Familien er mit omdrejningspunkt. Har 2 energiske drenge, som er omdrejningspunkt for vores hverdag. Er frivillig i Coding Pirates, hvor min ældste er går. Cykler, løber og spiller golf. 


Sådan arbejder jeg

01.  Ramme


Vi taler uformelt og gratis sammen om jeg er den rette til at hjælpe. Vi styrer samtalen i retning af en ramme for samarbejdet. Vi aftaler hvilke overodnede resultater samarbejdet skal føre til, samt del-leverancer, tidshorisont, ressourcer, interessenter og hensyn. For projekter der har fokus på Mennesker eller Værktøjer sker dette typisk over 1-2 møder.

Copyright @ All Rights Reserved

02.  Dagligdag


Jeg er her for at levere resultater. Jeg foretrækker at være fysisk til stede hos kunden, men kan også arbejde fra eget kontor. Jeg opdaterer dagligt logbog over arbejdet, så der er fuld gennemskuelighed over fremskridt. Eventuelle forsinkelser flagges med det samme. Vi er effektive til møder, og aftaler på forhånd dagsorden og ønskede resultater.

03.  Dialog


Afhængigt af opgavetypen vil der være forskelligt behov for dialog. Skal jeg kontakte et større antal prospects, vil det oftest være mest effektivt at se i logbog eller CRM system frem for at mødes.

Skal jeg ændre CRM systemet i samarbejde med Finans, Marketing og Lager, vil der være behov for hyppigere møder. 

BANK